458 Italia - Brakes

458 Italia - Brakes

 
458 Italia - Brakes
The same ECU governing the E-Diff and F1-Trac also controls the high-performance ABS.

Ferrari S.p.A.- domicilio social: vìa Emilia Est 1163, Módena (Italia) - capital social Euros 20.260.000 - NIF-IVA 00159560366
Inscrita en el registro mercantil de Módena con el n° 00159560366 - Copyright 2014 - Todos los derechos reservados